Participació al MICE Film Festival
Bases del Concurs
Toggle Bar

lineadeltiempo
En aquest espai us oferim un recull d’activitats i de recursos relacionats amb les ciències socials. Entre tots el farem crèixer tant en quantitat con en la diversitat de les propostes que us presenta. I intentarem que en aquestes propostes pogueu ser autònoms i us adoneu que hi ha diverses formes d’aprendre i d’ensenyar.

Mapa interactiu del relleu espanyol Jocs interactius per organitzar, reforçar tot el que hem aprés a classe.

Les comunitats

La Constitució Espanyola de l'any 1978 reconeix l’existència de nacionalitats i regions, que es poden constituir en Comunitats Autònomes.

Expositor

Maquetes del Sistema Solar elaborades per els alumnes de cinqué de primària.

Estación meteorológica

Estudio de las variables meteorológicas y los instrumentos de medida como medio de iniciación a los registros y representaciones gráficas del tiempo atmosférico.