lineadeltiempo
En aquest espai us oferim un recull d’activitats i de recursos relacionats amb les ciències socials. Entre tots el farem crèixer tant en quantitat con en la diversitat de les propostes que us presenta. I intentarem que en aquestes propostes pogueu ser autònoms i us adoneu que hi ha diverses formes d’aprendre i d’ensenyar.

Els continents i els oceans

Fa uns 250 milions d’anys hi havia un sol continent, anomenat Pangea. Aquest s’ha anat dividint i separant fins la forma actual. El fet que les formes d’Amèrica i Àfrica encaixen reforça aquesta teoria de la deriva continental.

La Constitució Espanyola de l'any 1978 reconeix l’existència de nacionalitats i regions, que es poden constituir en Comunitats Autònomes.

Els castells de l'edat mitjana

Maquetes sobre castells de l'edat mitjan a 5é de Primària

Expositor

Maquetes del Sistema Solar elaborades per els alumnes de cinqué de primària.

Los ecosistemas

Trabajos sobre los ecosistemas terrestres y acuáticos presentados por los alumnos de 4º de Primaria. Una pequeña muestra de lo creativos que son realizando estos geniales trabajos de la mano de la estupenda profesora y mejor compañera Suny.

Estación meteorológica

Estudio de las variables meteorológicas y los instrumentos de medida como medio de iniciación a los registros y representaciones gráficas del tiempo atmosférico.

Mapa interactiu del relleu espanyol Jocs interactius per organitzar, reforçar tot el que hem aprés a classe.